Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik’ten 10 İğneleyici Şiir !

Neyzen Tevfik:“Uzun derbederlik hayatımda, o kaldırımdan bu kaldırıma; o kapıdan bu kapıya; o diyardan bu diyara ney’im ve mey’imle bir kuru yaprak gibi savruldum.''1 dk. Okuma Süresi


24 Mart 1879 tarihinde Bodrum’da doğdu. Babasının görevli bulunduğu Urla kasabasında amatör bir neyzenden nota ve usul bilgileri öğrenerek başladığı ney çalışmalarını kendi kendine ilerletti.

İzmir İdadisi’ne girdi, bitirmeden ayrıldı. Yine kendi kendine Farsça öğrendi.

İzmir Mevlevihanesi’ne girdi. Daha sonra İstanbul’a yerleşerek Galata ve Kasımpaşa Mevlevihanelerine devam etti. Bir yandan da şiirle ilgilendi. Şair Eşref ve Mehmet Akif’le tanıştı.

Şiir konusunda ikisinden de etkilendi. 1908’den sonra bir süre Mısır’da bulundu. 1913’te İstanbul’a döndü.

Genellikle toplum kurallarına uymadan yaşamını sürdürdü. Neyi bir geçim kapısı haline getirmedi. Yalnızca içinden geldiği zaman ney üfledi.Kendi açıklamasına göre yüze yakın plak doldurdu.

Neyzenliğinin yanı sıra adını taşlamalarıyla da duyurdu. Eleştirmenlere göre bu türün Nef’î ve Eşref’ten sonra üçüncü önemli temsilcisi sayılır. 28 Ocak 1953 tarihinde İstanbul’da öldü.

İşte sivri dilli Neyzen Tevfik’ten 10 şiir…
 1. 1

  neyzentevfik1 - Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik'ten 10 İğneleyici Şiir ! - giriftt-toplist, giriftt-artsculture, giriftt-legendbio

  Türk Milleti

  Türk milleti gariptir
  her bi lafı kaldırmaz
  ..bne dersin kızar da
  s.k..sin aldırmaz

 2. 2

  neyzentevfik2 - Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik'ten 10 İğneleyici Şiir ! - giriftt-toplist, giriftt-artsculture, giriftt-legendbio

  Ben Sana

  Ben sana bok demem,
  Boklar duyar ar eder.
  Bir zerren düşse boka,
  Onu da mundar eder.

  Tanrı senin hamurunu
  Necasetle yoğurmuş,
  Anan seni s.ç.r iken
  Yanlışlıkla doğurmuş.

 3. 3

  neyzentevfik3 - Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik'ten 10 İğneleyici Şiir ! - giriftt-toplist, giriftt-artsculture, giriftt-legendbio

  Para

  Göbekler perçin olmuş
  Hava geçmez aradan
  Bozulmayacak kız mı var
  Sen haber ver paradan

 4. 4

  neyzentevfik4 - Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik'ten 10 İğneleyici Şiir ! - giriftt-toplist, giriftt-artsculture, giriftt-legendbio

  Sahne-i Ömrümden Nefs-i Emmareye Hitabım

  Âlemin bağ-zârını s...eyim
  Sünbül ü verd ü nârın sı...eyim
  Andelib-i nizârını s...eyim
  Hâsılı nev-baharını s...eyim!

  Bana yoktur lüzumu gülşeninin,
  Şeb-i tarîk ü rûz-ı rûşeninin
  Ne gulâmının ne de zenninin
  Hepsinin tâ mezarını s...eyim!

  Ağlamam ben, ben erkeğim erkek,
  Hayli güçtür bana cefâ etmek,
  Minnet etmem bu ömre de felek,
  Atını al, tımarını s...eyim!

  Güççedir bu fakiri aldatmak,
  Yüzdürüp sonra kündeden atmak,
  Gözünü aç da sen bana bir bak,
  Ben senin i'tibarını s...eyim!

  Saki-i mâh-rûyına s...ayım,
  Gülünün reng ü bûyuna s...ayım,
  Mutrîbin hâyâ-hûyuna s...ayım,
  Sâgar-ı neşvedârını s...eyim!

  Yok sâfâsı hezâr-ı dem-gerinin,
  Gül-sitanda şükûfe-i terinin,
  Bezm-i sahbâ-yı rûh-perverinin
  Neşvesiyle hümârını s...eyim!

  Feleğin uğradımsa vartasına,
  S..ayım ağzının ta ortasına,
  Bunu yazsın cihan da hartasına,
  Kıta'at ü bihârını s...eyim

 5. 5

  neyzentevfik5 - Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik'ten 10 İğneleyici Şiir ! - giriftt-toplist, giriftt-artsculture, giriftt-legendbio

  Beyit Şiiri

  Su-i tedbirimle ya hu öyle ...oklaştı ki işim
  hem ağzıma s...çtı felek hem de s..ildi geçmişim.

 6. 6

  neyzentevfik6 - Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik'ten 10 İğneleyici Şiir ! - giriftt-toplist, giriftt-artsculture, giriftt-legendbio

  Vali

  ...oka düstü teresin da'vâsı
  Pezevenk bulmuş iken bin şâhit,
  Su kenef mahkemede kanunen
  Valinin agzina s...çtı Cahit!

 7. 7

  neyzentevfik7 - Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik'ten 10 İğneleyici Şiir ! - giriftt-toplist, giriftt-artsculture, giriftt-legendbio

  Fıkra Parti Diye

  Fırka, parti diye halkın boğazından sıkarak,
  Milletin on senedir olmuş idi mengenesi.
  Kazdığı câh-ı belâya yine kendi düştü.
  Örsünü, kıskacını s..tiğimin çingenesi

 8. 8

  neyzentevfik8 - Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik'ten 10 İğneleyici Şiir ! - giriftt-toplist, giriftt-artsculture, giriftt-legendbio

  Mecnun

  Yürü bre ehli deve endamını göreyim
  Sensiz geçen gecelerin ecdadını s...eyim
  Mecnun gibi top muyum bir a... için öleyim?
  Leyla'yı da s...eyim Mecnun'u da s...eyim.
  Bana yar olmayan karının izzetini itibarini s...eyim...
  Yansın karıların alayı, su veren itfaiyenin hortumunu s...eyim.
  Düşmüşüz bir ...rospunun belasına,
  K...madık diye taaa ...mının ortasına, kader böyle yazmış hatırasına...
  Ben böyle hatıranın hikayesini s...eyim!

  Kerem dağları deler bir a...cık uğruna, aslı gitsin de ona buna vurdura...
  Bir karı için değer mi hiç bütün bunlara, her taraf a...cık dolu mala iyi vurana.
  Fuzuli a... peşine düştün gurbete, a... serindir a... derindir şifa verir millete,
  Ye kebabı iç şarabı vur karpuz g...te, bu gidişle y...rağımı  gidersin cennete.


 9. 9

  neyzentevfik9 - Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik'ten 10 İğneleyici Şiir ! - giriftt-toplist, giriftt-artsculture, giriftt-legendbio

  Sözüm Ona Efendim Sensin

  Memleketi altüst edip yıktılar,
  Bir takım pankuduz efendim sensin!
  Taşındılar, kaşındılar, on üç yıl
  Başı, k...çı, uyuz efendim sensin!

  Âlim, cahil, handavallı, külhanî,
  Sözüm burdan öte, Malta yaranı.
  Hepisi de birbirinden yabani,
  Domuz oğlu domuz efendim sensin!

  …….dedikleri, boyalı
  Bir çakalmış, ilmi Turan masalı.
  Gelmemiştir cihan cihan olalı
  Böyle bir zırtapoz efendim sensin!

  Fikret, Cemil gitti, kim ne diyecek?
  Bu da sanat, bence hani yiyecek?
  Donumuz yok g...tümüze giyecek
  Alayımız kokoz efendim sensin!

  Kemiği ölçmeden doru tıkar mı,
  Zaloğlu Rüstem’i çocuk yıkar mı?
  Şahinle dünyada başa çıkar mı
  Bu hımbılca horoz? Efendim sensin!

  0 son imza bu lekeyi kapamaz,
  Çingene’ye filozofluk tapamaz.
  Siyaset sırrını turşu yapamaz
  Bu çatlak kavanoz, efendim sensin!

  Vardır bir keramet pîr sillesinde,
  Dervişlik taslarmış boş kellesinde,
  Satılır mı İslam mahallesinde
  Sümüklü salyangoz? Efendim sensin!

  Sıçradıkça sen bu daldan o dala,
  Seni gören sanmaz saf bir budala.
  Senin içindeki kin değil, hava,
  Bir şişecik gazoz, efendim sensin!

  Ankara’nın cini seni çarpamaz,
  Bir kemikle it ağzını kapamaz.
  Korkma sen yaz hiçbir şeycik yapamaz
  Dinsizi afaroz efendim sensin!

  Madam Miloviç’e bir doya doya
  Sulanmışsın gördüm, yüz değil, kaya.
  Hıyarlık etme, hiç doğranır mı ya,
  Kaymağa maydanoz? Efendim sensin!

  On üç yıl aç kaldım süründüm fakir.
  Hiçbir cemiyete olmadım esir,
  Cebinde iken etti namını tahkir,
  Aldığın kaparoz efendim sensin!

  Neyzen-i bi-zenim çok etme orsa,
  Kaptansın civanım, belinde korsa.
  Erler meydanında eksiğin varsa
  Başında bir hotoz efendim sensin!

 10. 10

  neyzentevfik10 - Sivri Diliyle Tanıdığımız Neyzen Tevfik'ten 10 İğneleyici Şiir ! - giriftt-toplist, giriftt-artsculture, giriftt-legendbio

  Ne Ararsın Tanrı ile Aramda

  Ne ararsın Tanrı ile aramda,
  Sen kimsin ki orucumu sorarsın?
  Hakikaten gözün yoksa haramda,
  Başı açığa neden türban sorarsın?

  Rakı, şarap içiyorsam sana ne,
  Yoksa sana bir zararı içerim
  İkimizde gelsek kıldan köprüye
  Ben dürüstsem sarhoşken de geçerim.

  Esir iken mümkün müdür ibadet
  Yatıp kalkıp Atatürk’e dua et…
  Senin gibi d...rzülerin yüzünden
  Dininden de soğuyacak bu millet.

  İşgaldeki hali sakın unutma
  Atatürk’e dil uzatma sebepsiz
  Sen anandan yine çıkardın amma
  Baban kimdi bilemezdin ş...refsiz.


Bize puan verebilir yada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz !

76
76 puan
nuni

İçerik Formatları
Kişilik Testi
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Test
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevaplarla ilgili sorular dizisi
Anket
Buradan bir yada birkaç sorulur anketler oluşturabilirsiniz.
Haber & Hikaye
Bu formatı kullanarak düz metinler, hikayeler, makaleler ve haberlerinizi kolaylıkla oluşturup paylaşabilirsiniz.
Top List
Bu formatı kullanarak top list, ürün listesi gibi bir çok liste oluşturup kullanıcılarımızla paylaşabilirsiniz. (1 - 2 - 3)
Ters Liste
Bu formatı kullanarak top list, ürün listesi gibi bir çok ters liste oluşturup kullanıcılarımızla paylaşabilirsiniz. (3 - 2 - 1)